Attīstot fotogrāfijas valodu

Divu gadu programma dalībniekiem ar priekšzināšanām

</>

Pieteikšanās "Attīstot fotogrāfijas valodu" 2020/22 mācību kursam ir noslēgusies, nakamā uzņemšana programmā - 2021.gada jūnijā. 


Mācību programma

Divu gadu vakaru mācību programma “Attīstot fotogrāfijas valodu” piedāvā ieskatu laikmetīgās fotogrāfijas norisēs, ka arī vēsturē un teorijā, sniedzot studentiem priekšstatu par medija daudzveidīgajām iespējām un izaicinājumiem. Programma ir balstīta praksē - vairāku mācību kursu ietvaros studenti veido radošus mājasdarbus jeb "mini-projektus", bet otrā mācību gada laikā strādā pie personiskiem autorprojektiem, kas programmas noslēgumā tiek prezentēti kopīgā izlaiduma izstādē. Mācību process ir vērsts uz sadarbību - notiek gan lekcijas, grupu nodarbības un diskusijas, gan individuālās konsultācijas ar pasniedzējiem. 

Programmā iekļautie mācību kursi:

1. gads 
- Stāsta veidošana jeb naratīvs dokumentālā fotogrāfijā - Arnis Balčus 
- Fotogrāfijas vēsture - piemērizpēte - Laine Kristberga
- Vizuālā antropoloģija un fotogrāfija - Liāna Ivete Beņķe
- Fotogrāfa darbs ar sevi - Vika Eksta
- Analogie eksperimenti - Ieva Balode
- Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā I - Evita Goze
- Survivalkit komercfotogrāfam - Iveta Gabaliņa 
- Attēlu apstrādes pamati fotogrāfiem - Īvs Zenne
- Attēlu atlases pamatprincipi - Andrejs Strokins
- Izstāžu analīze - Maija Rudovska
 
2. gads
- Video pamati fotogrāfiem - Dainis Juraga
- Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā II – Ieva Epnere
- Izstāžu veidošana - Maija Rudovska, Iveta Vaivode, Ingus Bajārs
- Attēls & teksts - Solvita Krese
- Autorgrāmatas veidošana (meistardarbnīca) 
- Autorprojekta izstrāde un analīze - Iveta Gabaliņa, Ieva Epnere, Vika Eksta u.c.
- Satavošanās izstādei un individualās konsultācijas pie pasniedzējiem
 
Abiem kursiem kopā tiek organizētas mākslinieku un dažādu nozares profesionāļu vieslekcijas. 
 
Detalizēta informācija par mācību programmu un kursu apraksti
 

Kam?

Programma ir paredzēta jauniem fotogrāfiem vai fotogrāfijas interesentiem (neatkarīgi no vecuma), kas vēlas padziļināt savu izpratni par fotogrāfijas mediju un sākt veidot patstāvīgus autorprojektus. Programmā nav iekļauti tehniskie kursi par fotogrāfijas pamatiem - tiek sagaidīts, ka studenti ir apguvuši šīs zināšanas citos kursos (ISSP Skolas "Ievads fotogrāfijā", vai citos) vai pašmācības ceļā.

Absolventi

Liela daļa absolventu pēc programmas beigšanas turpina aktīvi darboties fotogrāfijā - citi turpina apgūt fotogrāfiju ārzemju augstskolās, citi attīstījuši karjeru mākslas vai komerciālās fotogrāfijas jomā tepat Latvijā, vai nodarbojas ar fotogrāfijas pasniegšanu. Skolas absolventu projekti regulāri tiek publicēti vietējos un ārvalstu medijos. 2017. gadā puse FK Balvas labākajam Latvijas jaunajam fotogrāfam laureātu bija ISSP Skolas studenti vai absolventi, bet 2018. gadā FK Balvu ieguva ISSP Skolas studente Annemarija Gulbe. Vairāk par absolventiem.

Mācību grafiks

Mācību kopējais ilgums - 2 gadi jeb 18 mācību mēneši (no septembra līdz maija beigām), slēdzot studiju līgumu uz vienu mācību gadu. Nodarbības notiek vienreiz nedēļā darba dienu vakaros (1.gada nodarbibas - pirmdienās, 2.gada - otrdienās), no plkst.18.30 - 21.30. Katru otro trešdienu notiek pieaicinātu ekspertu vieslekcijas, semināri un tikšanās. Vienas nodarbības garums - 3 stundas; vieslekcijas garums - 2 stundas. Starp nodarbībām studenti darbojas patstāvīgi, veltot laiku mājasdarbiem un otrā gada laikā - darbam pie individuālā projekta.

Dalības maksa 

130 EUR mēnesī (1170 EUR vienā mācību gadā). Maksājot par 3 vai vairākiem mēnešiem uz priekšu - 120 EUR mēnesī. Apstiprinot dalību, studentam jāsamaksā avanss par pēdējiem diviem mācību gada mēnešiem. 


Piesakies dalībai


</>