Attīstot fotogrāfijas valodu

Divu gadu vakara programma dalībniekiem ar priekšzināšanām

</>

Nākamā uzņemšana tiks izsludināta 2019. gada vasarā.

Mācību programma

Programma “Attīstot fotogrāfijas valodu” piedāvā ieskatu laikmetīgās fotogrāfijas norisēs, ka arī vēsturē un teorijā, sniedzot studentiem priekšstatu par medija daudzveidīgajām iespējām un izaicinājumiem. Programma ir balstīta praksē - vairāku mācību kursu ietvaros studenti veido radošus mājasdarbus jeb "mini-projektus", bet otrā mācību gada laikā strādā pie personiskiem autorprojektiem, kas programmas nobeigumā tiek prezentēti kopīgā izlaiduma izstādē. Mācību process ir vērsts uz sadarbību - studenti piedalās gan lekcijās, grupu nodarbībās un diskusijās, gan individuālās konsultācijās ar pasniedzējiem. 

 

Programmā iekļautie mācību kursi:

1. gads 
- Stāsta veidošana jeb naratīvs dokumentālā fotogrāfijā - Arnis Balčus 
- Fotogrāfijas vēsture - piemērizpēte - Laine Kristberga
- Dokumentālās fotogrāfijas radošie aspekti - Andrejs Grants 
- Vizuālā antropoloģija un fotogrāfija - Liāna Ivete Beņķe
- Fotogrāfa darbs ar sevi - Vika Eksta
- Fotogrāfija kā iedvesma mākslas darbam - Ieva Epnere 
- Photoshop pamati fotogrāfam - Ivs Zenne
- Survival kit fotogrāfam: izdzīvošanas veidi un stratēģijas - Iveta Gabaliņa (Vaivode)
 
2. gads
- Video pamati fotogrāfiem - Dainis Juraga
- Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā – Ieva Epnere
- Attēls & teksts - Solvita Krese
- Autorprojekta izstrāde un analīze - Iveta Gabaliņa (Vaivode) un Ieva Epnere
- Autorgrāmatas veidošana (darbnīca) - Nico Baumgarten
- Satavošanās izstādei un individualās konsultācijas pie pasniedzējiem
 
Abiem gadiem
- Izstāžu analīze - Līga Lindenbauma
- Vieslekcijas
 
Programmā nav iekļauti tehniskie kursi - tiek sagaidīts, ka studenti ir apguvuši tehniskās zināšanas citos kursos vai pašmācības ceļā.
 
Detalizēta informācija par mācību programmu un kursu apraksti

Kam?

Programma ir paredzēta jauniem fotogrāfiem vai fotogrāfijas interesentiem (neatkarīgi no vecuma), kas ir apguvuši tehniskos pamatus citur un vēlas padziļināt savu izpratni par mediju un sākt veidot patstāvīgus autorprojektus.

Absolventi

Liela daļa absolventu pēc programmas beigšanas turpina aktīvi darboties fotogrāfijā - citi turpina apgūt fotogrāfiju ārzemju augstskolās, citi attīstījuši karjeru mākslas vai komerciālās fotogrāfijas jomā tepat Latvijā. Skolas absolventu projekti regulāri tiek publicēti vietējos un ārvalstu medijos. 2017. gadā puse FK Balvas labākajam Latvijas jaunajam fotogrāfam laureātu bija ISSP Skolas studenti vai absolventi, bet 2018. gadā FK Balvu ieguva ISSP Skolas studente Annemarija Gulbe.

Mācību grafiks

Mācību kopējais ilgums - 2 gadi jeb 18 mācību mēneši (no septembra līdz maija beigām), slēdzot studiju līgumu uz vienu gadu. Nodarbības notiek vienreiz nedēļā darba dienu vakaros (1.gada nodarbibas - pirmdienās, 2.gada - otrdienās), no plkst.18.30 - 21.30. Katru otro trešdienu notiek pieaicinātu ekspertu vieslekcijas, reizi mēnesī - "Izstāžu analīzes" semināri un tikšanās. 1 nodarbības garums - 3 stundas; vieslekcijas garums - 2 stundas. Starp nodarbībām studenti darbojas patstāvīgi, veltot laiku mājasdarbiem un otrā gada laikā - darbam pie individuālā projekta.

Dalības maksa 

120 EUR mēnesī (1080 EUR vienā mācību gadā). Maksājot par 3 vai vairākiem mēnešiem uz priekšu - 115 EUR mēnesī. Apstiprinot dalību, studentam jāsamaksā avanss par pēdējiem diviem mācību gada mēnešiem. 


</>