Attīstot fotogrāfijas valodu

Divu gadu vakaru programma dalībniekiem ar priekšzināšanām

</>

Pieteikšanās kursam "Attīstot fotogrāfijas valodu" 2019/21 ir noslēgusies. Nākamā uzņemšana - 2020. gada vasarā.

Mācību programma

Programma “Attīstot fotogrāfijas valodu” piedāvā ieskatu laikmetīgās fotogrāfijas norisēs, ka arī vēsturē un teorijā, sniedzot studentiem priekšstatu par medija daudzveidīgajām iespējām un izaicinājumiem. Programma ir balstīta praksē - vairāku mācību kursu ietvaros studenti veido radošus mājasdarbus jeb "mini-projektus", bet otrā mācību gada laikā strādā pie personiskiem autorprojektiem, kas programmas noslēgumā tiek prezentēti kopīgā izlaiduma izstādē. Mācību process ir vērsts uz sadarbību - notiek gan lekcijas, grupu nodarbības un diskusijas, gan individuālās konsultācijas ar pasniedzējiem. 

 

Programmā iekļautie mācību kursi:

1. gads 
- Stāsta veidošana jeb naratīvs dokumentālā fotogrāfijā - Arnis Balčus 
- Fotogrāfijas vēsture - piemērizpēte - Laine Kristberga
- Analogie eksperimenti - Ieva Balode
- Vizuālā antropoloģija un fotogrāfija - Liāna Ivete Beņķe
- Fotogrāfa darbs ar sevi - Vika Eksta
- Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā I - Evita Goze
- Attēlu apstrādes pamati fotogrāfiem - Ivs Zenne
- Survival kit fotogrāfam: izdzīvošanas veidi un stratēģijas - Iveta Gabaliņa (Vaivode), Evita Goze
 
2. gads
- Video pamati fotogrāfiem - Dainis Juraga
- Attēlu atlases pamatprincipi - Andrejs Strokins
- Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā II – Vika Eksta
- Attēls & teksts - Solvita Krese
- Autorprojekta izstrāde un analīze - Iveta Gabaliņa (Vaivode), Andrejs Strokins, Vika Eksta u.c.
- Autorgrāmatas veidošana (meistardarbnīca) 
- Satavošanās izstādei un individualās konsultācijas pie pasniedzējiem
 
Abiem gadiem
- Izstāžu analīze - Maija Rudovska
- Vieslekcijas
 
Detalizēta informācija par mācību programmu un kursu apraksti

Kam?

Programma ir paredzēta jauniem fotogrāfiem vai fotogrāfijas interesentiem (neatkarīgi no vecuma), kas vēlas padziļināt savu izpratni par mediju un sākt veidot patstāvīgus autorprojektus.

Programmā nav iekļauti tehniskie kursi par fotogrāfijas pamatiem - tiek sagaidīts, ka studenti ir apguvuši šīs zināšanas citos kursos (piemēram, ISSP Skolas programmā Ievads fotogrāfijā) vai pašmācības ceļā.

Absolventi

Liela daļa absolventu pēc programmas beigšanas turpina aktīvi darboties fotogrāfijā - citi turpina apgūt fotogrāfiju ārzemju augstskolās, citi attīstījuši karjeru mākslas vai komerciālās fotogrāfijas jomā tepat Latvijā, vai nodarbojas ar fotogrāfijas pasniegšanu. Skolas absolventu projekti regulāri tiek publicēti vietējos un ārvalstu medijos. 2017. gadā puse FK Balvas labākajam Latvijas jaunajam fotogrāfam laureātu bija ISSP Skolas studenti vai absolventi, bet 2018. gadā FK Balvu ieguva ISSP Skolas studente Annemarija Gulbe. Vairāk par absolventiem.

Mācību grafiks

Mācību kopējais ilgums - 2 gadi jeb 18 mācību mēneši (no septembra līdz maija beigām), slēdzot studiju līgumu uz vienu gadu. Nodarbības notiek vienreiz nedēļā darba dienu vakaros (1.gada nodarbibas - pirmdienās, 2.gada - otrdienās), no plkst.18.30 - 21.30. Katru otro trešdienu notiek pieaicinātu ekspertu vieslekcijas, reizi mēnesī - "Izstāžu analīzes" semināri un tikšanās. Vienas nodarbības garums - 3 stundas; vieslekcijas garums - 2 stundas. Starp nodarbībām studenti darbojas patstāvīgi, veltot laiku mājasdarbiem un otrā gada laikā - darbam pie individuālā projekta.

Dalības maksa 

120 EUR mēnesī (1080 EUR vienā mācību gadā). Maksājot par 3 vai vairākiem mēnešiem uz priekšu - 115 EUR mēnesī. Apstiprinot dalību, studentam jāsamaksā avanss par pēdējiem diviem mācību gada mēnešiem. 


</>