Programma


Attīstot fotogrāfijas valodu

Divu gadu vakaru programma dalībniekiem ar priekšzināšanām
 

Mācību programma 

Programma “Attīstot fotogrāfijas valodu” piedāvā ieskatu laikmetīgās fotogrāfijas norisēs, ka arī vēsturē un teorijā, sniedzot studentiem priekšstatu par medija daudzveidīgajām iespējām un izaicinājumiem. Programma ir balstīta praksē - vairāku mācību kursu ietvaros studenti veido radošus mājasdarbus jeb "mini-projektus", bet otrā mācību gada laikā strādā pie personiskiem autorprojektiem, kas programmas nobeigumā tiek prezentēti kopīgā izlaiduma izstādē. Mācību process ir vērsts uz sadarbību - studenti piedalās gan lekcijās un grupu nodarbībās un diskusijās, gan individuālās konsultācijās ar pasniedzējiem. 
 
Programmā iekļautie mācību kursi
1.gads 
- Stāsta veidošana jeb naratīvs dokumentālā fotogrāfijā - Arnis Balčus 
- Fotogrāfijas ideju vēsture - Kārlis Vērpe
- Dokumentālās fotogrāfijas radošie aspekti - Andrejs Grants 
- Vizuālā antropoloģija un fotogrāfija - Liāna Ivete Beņķe
- Survival kit fotogrāfam: izdzīvošanas veidi un stratēģijas - Iveta Gabaliņa (Vaivode)
- Fotogrāfija kā iedvesma mākslas darbam - Ieva Epnere 
- Photoshop pamati fotogrāfam - Ivs Zenne
 
2.gads 
- Radošums fotogrāfijā – Iveta Gabaliņa (Vaivode)
- Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā – Ieva Epnere
- Attēls & teksts - Solvita Krese
- Autorprojekta izstrāde un analīze - Iveta Gabaliņa (Vaivode) un Ieva Epnere
- Autorgrāmatas veidošana - Nico Baumgarten 
- Satavošanās izstādei un individualās konsultācijas pie pasniedzējiem
 
Abiem gadiem
- Izstāžu analīze - Līga Lindenbauma
- Stāstījums attēlos - Liāna Ivete Beņķe (starptautisks kurss sadarbībā ar World Press Photo Connected Academy)
- Vieslekcijas 
 
Programmā nav iekļauti tehniskie kursi - sagaidām ka studenti ir apguvuši tehniskās zināšanas citos kursos vai pašmācības ceļā.
 
Detalizēta informācija par mācību programmu un kursu apraksti
 

Kam?

Programma ir paredzēta jauniem fotogrāfiem vai fotogrāfijas interesentiem (neatkarīgi no vecuma), kas ir apguvuši tehniskos pamatus citur un vēlas padziļināt savu izpratni par mediju un sākt veidot patstāvīgus autorprojektus.


Absolventi

Liela daļa absolventu pēc programmas beigšanas turpina aktīvi darboties fotogrāfijā - citi turpina apgūt fotogrāfiju ārzemju augstskolās, citi attīstījuši karjeru mākslas vai komerciālās fotogrāfijas jomā tepat Latvijā. Skolas absolventu projekti regulāri tiek publicēti vietējos un ārvalstu medijos. 2017. gadā puse FK Balvas labākajam Latvijas jaunajam fotogrāfam laureātu bija ISSP Skolas studenti vai absolventi.
 

Mācību grafiks

Mācību kopējais ilgums - 2 gadi jeb 18 mācību mēneši (no septembra līdz maija beigām), slēdzot studiju līgumu uz vienu gadu. Nodarbības notiek vienreiz nedēļā darba dienu vakaros (1.gada nodarbibas - pirmdienās, 2.gada - otrdienās), no plkst.18.30 - 21.30. Katru otro trešdienu notiek pieaicinātu ekspertu vieslekcijas. 1 nodarbības garums - 3 stundas; vieslekcijas garums - 2 stundas. Starp nodarbībām studenti darbojas patstāvīgi, veltot laiku mājasdarbiem un otrā gada laikā - darbam pie individuālā projekta.
 

Dalības maksa 

120 EUR mēnesī (1080 EUR vienā mācību gadā). Maksājot par 3 vai vairākiem mēnešiem uz priekšu - 115 EUR mēnesī. Apstiprinot dalību, studentam jāsamaksā avanss par pēdējiem diviem mācību gada mēnešiem. 
 
Vairāk par dalības nosacījumiem un pieteiksānas forma