Par Skolu


ISSP Skola ir 2011. gadā izveidota izglītības programma Latvijas fotogrāfiem un fotogrāfijas interesentiem. Tā piedāvā mūsdienīgu, atvērtu, radošu un kritisku vidi, kurā dalībnieki attīsta savu individuālo pieeju fotogrāfijā. Skolas mērķis ir atbalstīt un attīstīt Latvijas jauno autoru paaudzi. 
 
Skola piedāvā neakademisku un neformālu mācību programmu, kurā pasniedz kompetentākie Latvijas mācībspēki un jomas eksperti – praktizējoši fotogrāfi, pasniedzēji un kuratori, kā arī piesaistīti ārzemju autori un eksperti no plaša ISSP starptautisko kontaktu loka. 
 
Divu gadu programma Attīstot fotogrāfijas valodu dalībniekiem ar priekšzināšanām piedāvā padziļinātu ieskatu laikmetīgās fotogrāfijas norisēs, sniedzot studentiem priekšstatu par mūsdienu fotogrāfijas daudzveidīgajām iespējām un izaicinājumiem. Programma ir balstīta praksē - divu gadu garumā Skolas dalībnieki ne tikai piedalās lekcijās, bet veido mazākus un lielākus autorprojektus, iesaistoties diskusijās ar pasniedzējiem un kursabiedriem. Programmas nobeigumā katrs dalībnieks definē sev interesējošo tēmu loku un sāk izkopt savu individuālo rokrakstu fotogrāfijā. 
 
Drīzumā Skola piedāvās arī īsu kursu iesācējiem “Ievads fotogrāfijā”. 
 
Skolas nodarbību grafiks ir pielāgots strādājošu/studējošu dalībnieku vajadzībām - nodarbības notiek darba dienu vakaros.
Detalizēta informācija sadaļās Programma un Pasniedzēji. Skolas absolventu gala darbus var aplūkot sadaļā Absolventi.
 

Kontakti

ISSP Skola atrodās Rīgas centrā, Raiņa bulvārī 31.
Ar jautājumiem par programmu un pieteikšanos rakstiet: skola@issp.lv

Darbinieku kontakti:
ISSP Skolas vadītāja - Julija Berkoviča, skola@issp.lv, t. 29711721
Mācību programmas vadītāja - Iveta Gabaliņa (Vaivode), info@ivetavaivode.com, t. 29157148
Skolas administratore - Teiksma Jankava, skola@issp.lv, t. 29492631