Zane Krūmiņa

PĒCGARŠA

</>


Pirmā tuvība diktē noteikumus, dodot norādes tālāko attiecību scenāriju būvēšanā. Katram no mums pirmais kontakts ar pasauli aizsākas ar ēšanu (barošanu), kas nogulsnējas kā pirmā svarīgākā pieredze, kalpojot par bāzi tālākai attiecību veidošanai ar pasauli un sevi pašu. Pētījumi rāda, ka cilvēki ēdiena dalīšanu uztver kā svarīgu tuvības, draudzības un mīlestības indikatoru; kā līdzekli, lai to izveidotu vai palielinātu. Piedāvājot ēdienu, devējs cenšas ne tikai mazināt saņēmēja negatīvo reakciju, bet arī savu.

Galds kļūst par zonu, kur satiekamies, lai ņemtu un dotu. Tā ir skatuve – katram sava scenogrāfija, kuru atšifrējot, redzams stāsts par attiecībām starp klātesošajām personām.

 

Zane · Pēcgarša Audio

</>