Elīna Semane

Tyna

</>


Tyna ir ticības objekts. Viņas vārds cēlies no grieķu valodas (τynά) – spēcīga, drosmīga un neatlaidīga būtne, kas tiecas sasniegt dzīves augstumus un neapstājas nekādu grūtību priekšā. Zinātniski viņas esamība nav pierādīta, taču nav pierādīts arī tas, ka viņa nepastāv. Lai gan viņas attēlojums ikonogrāfijā ieņem dažādus veidolus, tā visbiežāk tiek attēlota kā cilvēciska būtne, kura simbolizē garīgo izaugsmi.


</>