Toms Harjo

Patiesībā

</>


Cik daudz esam gatavi dot, lai pietuvotos, pavērtos pāri vai pielāgotu tās iekšupvērstās robežas, kuras paši esam uzstādījuši? Patiesībā ir pašreflektīvs stāsts par Jehovas liecinieku, viņa centieniem iekļauties dažādās sabiedrības grupās, vienlaikus baidoties no atsvešināšanās starp cilvēkiem, kas ir un nav ticības biedri. Tas ir šaubu un patētiskas pārliecības līdzsvara meklējums.

</>