Laima Buša

Smaida skola 2017

</>


Pagājušā gadsimta 30.gados Budapešta piedzīvoja pašnāvību vilni. Lai popularizētu pozitīvu domāšanu un depresijas nomocītajos Budapeštas iedzīvotājos vairotu pozitīvas emocijas, tika izveidota Smaida skola. Tās ietvaros audzēkņi mācījās uzlabot savas smaidīšanas prasmes un attēlot dažādus smaidus, tādējādi padarot labāku arī savu emocionālo stāvokli.
 
Lai pārvarētu 21.gadsimta izaicinājumus, kas saistīti ar arvien biežāk sastopamo izdegšanas sindromu un depresiju, kā arī, lai cīnītos ar mūsdienu dzīvesveida radītā stresa sekām, 2017.gadā Rīgā tika izveidota atjaunotā Smaida skola.

</>