Arnis Vītols

Dabiska parādība

</>


Darba izpētes objekts ir mūsdienu dabas ainava, kurā būtisku lomu ieņem cilvēku radītie atkritumi. To klātbūtne dabā kļuvusi par teju vai normālu un neatņemamu parādību. Varētu teikt, ka tā kļuvusi par dabisku parādību, tāpēc, tāpat kā agrāk, cilvēkiem netraucē dabā rast gan mieru, gan enerģiju, gan iedvesmu. 
Ļaujoties mūsdienu dabas ainavas iedvesmai, no mežā atrastajiem atkritumiem izveidotas dzīvnieku skulptūras. Tās norāda uz mūsdienu dabiskās vides hibriditāti, kas radusies kā dabas un industriālo liecību saskares punkts. Veidojot meža dzīvnieku formas, ar paradoksa palīdzību tiek norādīts uz mūsdienās šķietami jau dabisko atkritumu atrašanās vietu – mežu. 
Projekts „Dabiska parādība” ir ne tikai mākslinieciska intervence, kuras rezultātā uzkopta apkārtējā vide, bet arī aicinājums apzināties cilvēka ietekmi uz dabu kā globālu problēmu. Par skulptūru izejmateriāliem izmantotas plastmasas pudeles, produktu iepakojumi, skārdenes, plastikāta maisi un elektronikas, tādējādi fotogrāfiju mērķis ir “uzlauzt” kāda atmiņu un, iespējams, ļaut sevi saskatīt kā vienu no darba līdzautoriem – izejmateriāla piegādātājiem.

</>