Jānis Vēliņš

LDR - Lidojuma Datu Reģistrs

</>


Mans tēvs bija lidotājs, bortmehāniķis.

“Lidojuma datu reģistrs (LDR) ir elektroniska ierīce, kuras mērķis ir ierakstīt katru instrukciju nosūtītu uz ikvienu elektronisku ierīci lidaparātā. Šī ierīce ieraksta noteiktus gaisa kuģa darbības parametrus. Medijos visbiežāk saukta par "melno kasti", LDR izmanto negadījumu izmeklēšanā, gaisa drošības izpētē, materiālu nolietojuma noteikšanai un dzinēja performances analīzei.”

Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO ang.), Pielikums 6


</>